Terug naar volgjezorg.nl

vraag en antwoord

vraag en antwoord

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over toestemming geven aan je zorgverlener(s) voor het delen van jouw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Staat je vraag er niet bij? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met Volgjezorg.

 • Hoe regel ik toestemming voor mijn kinderen?

  Tot 12 jaar
  Voor kinderen tot 12 jaar regelt één van de ouders (of de voogd) toestemming. Je kunt hiervoor het toestemmingsformulier invullen en dit via DigiD met sms digitaal versturen naar je zorgverlener. Je kunt het ingevulde formulier ook printen, ondertekenen en inleveren bij je zorgverlener. Of je kunt de toestemming mondeling regelen bij je zorgverlener.

  Van 12 tot 16 jaar
  Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel één van de ouders (of de voogd) als het kind zelf toestemming moet regelen. Je kunt hiervoor het toestemmingsformulier invullen, printen, ondertekenen en inleveren bij je zorgverlener. Let op: niet alleen jij moet dit formulier ondertekenen, ook het kind moet een paraaf zetten. Daarom is het niet mogelijk om het formulier via DigiD met sms digitaal te versturen naar je zorgverlener. Je kunt de toestemming ook samen mondeling regelen bij je zorgverlener.

  Vanaf 16 jaar
  Kinderen vanaf 16 jaar regelen zelf toestemming. Het kind kan hiervoor het toestemmingsformulier invullen en via DigiD met sms digitaal versturen naar zijn zorgverlener. Het kind kan het ingevulde formulier ook printen, ondertekenen en inleveren bij zijn zorgverlener. Of het kind kan de toestemming mondeling regelen bij zijn zorgverlener.

  Andere zorgverlener
  Heb je een andere zorgverlener dan je kind? Dan kun je de toestemming voor je kind niet via deze website regelen. Neem in dat geval contact op met de zorgverlener van je kind.

 • Hoe regel ik als curator/mentor toestemming voor iemand die handelingsonbekwaam is?

  Een curator/mentor kan geen toestemming regelen voor iemand die handelingsonbekwaam is via deze website. Dat kan alleen door een toestemmingsformulier in te vullen en in te leveren bij de zorgverlener. De zorgverlener kan vragen om een document (rechterlijke uitspraak) te tonen, waaruit het curator-/mentorschap blijkt.

 • Hoe lang duurt het voordat mijn zorgverlener de toestemming heeft verwerkt?

  Dat is afhankelijk van je zorgverlener.

  Als je de toestemming digitaal regelt via DigiD met sms, kun je je e-mailadres invullen. Je krijgt dan bericht als je zorgverlener de toestemming heeft verwerkt.

  Soms kan een zorgverlener de toestemming niet verwerken. Bijvoorbeeld omdat de gegevens van jou (of je kinderen) niet overeenkomen met de gegevens in het systeem van je zorgverlener. Ook dan krijg je bericht.

  Als je het toestemmingsformulier zelf hebt ingeleverd bij je zorgverlener, kun je bij hem navragen of je toestemming is verwerkt. Je kunt dit ook zelf nagaan. Hiervoor kun je via DigiD met sms inloggen bij Volgjezorg en online je inzage-overzicht bekijken.

 • Kan ik ook op een andere manier toestemming regelen dan via deze website?

  Je kunt ook toestemming regelen door je zorgverlener om een toestemmingsformulier te vragen. Dit formulier kun je invullen, ondertekenen en weer inleveren bij je zorgverlener. Je kunt de toestemming ook mondeling regelen bij je zorgverlener.

 • Ik kan mijn zorgverlener niet vinden via de website. Wat kan ik doen?
  • Ga naar de pagina waar je zoekcriteria kunt invullen.
  • Vul voor een huisarts alleen de achternaam in. Laat voorletters en toevoegingen weg. Dus: Jansen in plaats van huisartsenpraktijk J. Jansen.
  • Vul voor een apotheek alleen de naam van de apotheek in. Dus: Rijnstraat in plaats van apotheek Rijnstraat.
  • Zoek alleen op de naam van de huisarts of apotheek en laat de andere zoekvelden leeg.
  • Is je zorgverlener gevestigd in een gezondheidscentrum? Zoek dan op de naam van het gezondheidscentrum én kies bij type zorgverlener 'Gezondheidscentrum'.
  • Is je huisarts gevestigd in een gezondheidscentrum en kun je het gezondheidscentrum niet vinden? Zoek dan op de naam van de huisarts én kies bij type zorgverlener voor “Huisartspraktijk”.
  • Is je apotheek gevestigd in een gezondheidscentrum en kun je het gezondheidscentrum niet vinden? Zoek dan op de naam van de apotheek én kies bij type zorgverlener voor “Apotheek”.
  • Zoek alleen op de plaats van de huisarts of apotheek en laat de andere zoekvelden leeg.
  • Zoek op een deel van de plaatsnaam. Dus: Ambacht voor Hendrik-Ido-Ambacht. Of: Leids in plaats van Leidschendam.
  • Gebruik geen afkortingen in de plaatsnaam. Dus: Capelle aan den IJssel in plaats van Capelle a.d. IJssel.
  • Zoek je een zorgverlener in Den Haag of Den Bosch? Zoek dan op “Den Haag” of “Den Bosch” en niet op “'s-Gravenhage” of “'s-Hertogenbosch”.
  • Kun je je zorgverlener nog niet vinden via de website? Neem dan contact op met je zorgverlener.
 • Hoe regel ik toestemming als mijn huisarts en apotheek onderdeel zijn van een gezondheidscentrum?

  Als je huisarts en apotheek onderdeel zijn van een gezondheidscentrum, regel je toestemming voor het gezondheidscentrum. Je keuze geldt dan voor zowel de huisarts als de apotheek, maar niet voor de andere zorgverleners in het gezondheidscentrum. Denk bijvoorbeeld aan de fysiotherapeut en diëtist.

  Je kunt in dit geval niet apart toestemming regelen voor de huisarts en de apotheek via deze website. Je hoeft dus maar één keer toestemming te regelen.

  Wil je toch alleen bij je huisarts of alleen bij je apotheek toestemming regelen? Dan kun je je toestemming niet regelen via deze website. Neem dan contact op met het gezondheidscentrum.

 • Welke zorgverleners kunnen aansluiten op het Landelijk Schakelpunt?

  Alleen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), (poliklinisch) apothekers en medisch specialisten (in ziekenhuizen of andere zorginstellingen) kunnen op dit moment aansluiten op het Landelijk Schakelpunt. Alleen deze zorgverleners kunnen dus medische gegevens van jou inzien via het LSP. Maar zij kunnen alleen medische gegevens van jou inzien als jij je huisarts en/of apotheken toestemming hebt gegeven om deze gegevens beschikbaar te stellen. Bovendien mogen deze zorgverleners alleen medische gegevens van je opvragen als zij een behandelrelatie met je hebben én het nodig is voor je behandeling.

  Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen niet aansluiten op het Landelijk Schakelpunt. Zij kunnen dus ook geen medische gegevens van jou inzien via het LSP. Dit geldt ook voor andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten en tandartsen.

 • Welke gegevens kunnen zorgverleners inzien via het Landelijk Schakelpunt?

  Gegevens apotheek
  Als je je apotheek toestemming geeft, stelt die een overzicht beschikbaar van de medicijnen die aan jou zijn verstrekt. Dit overzicht kan worden ingezien door een (waarnemend) huisarts, een andere (dienst)apotheek en een medisch specialist (in het ziekenhuis of een andere zorginstelling).

  Gegevens huisarts
  Als je je huisarts toestemming geeft, stelt deze een samenvatting van je huisartsdossier beschikbaar. Deze samenvatting kan alleen worden ingezien door een waarnemend huisarts, bijvoorbeeld op de huisartsenpost. In de samenvatting staan:

  • je huidige gezondheidsproblemen;
  • welke medicijnen aan jou zijn voorgeschreven;
  • bekende allergieën;
  • informatie over contacten met jou in de laatste vier maanden of over de laatste vijf contacten;
  • bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend arts.
 • Kan ik nagaan wie mijn gegevens hebben gedeeld en opgevraagd?

  Ja, dat kan. Het LSP legt vast welke zorgverleners jouw gegevens beschikbaar hebben gesteld en welke zorgverleners jouw gegevens hebben opgevraagd. Als je dit wilt weten, kun je een inzage-overzicht opvragen. Hiervoor kun je via DigiD met sms inloggen bij Volgjezorg en online je inzage-overzicht bekijken. Je kunt het inzage-overzicht ook per post ontvangen. Daarvoor kun je een inzageformulier opvragen bij Volgjezorg (tel. 070 - 317 34 56).

  Wil je je eigen medische gegevens inzien? Dat kan niet via het Landelijk Schakelpunt, want het LSP bevat geen medische gegevens. Die blijven gewoon opgeslagen in de systemen van je huisarts en apotheek. Je kunt jouw zorgverleners altijd vragen om inzage in je medisch dossier. Daar heb je als patiënt recht op.

 • Als ik toestemming geef, kan dan elke huisarts of apotheek altijd mijn gegevens inzien?

  Nee, alleen zorgverleners met wie je een behandelrelatie hebt, mogen jouw gegevens opvragen via het Landelijk Schakelpunt. Bovendien mogen zij dit alleen doen als het nodig is voor jouw behandeling.

 • Kan ik mijn toestemming weer intrekken?

  Ja, je kunt je eerder gegeven toestemming altijd weer intrekken. Dit doe je via www.volgjezorg.nl of bij de huisarts en/of apotheek aan wie je toestemming hebt gegeven. Je kunt ook aan Volgjezorg laten weten dat je jouw toestemming wilt intrekken. Dan brengt Volgjezorg jouw zorgverlener(s) daarvan op de hoogte. Kijk voor meer informatie op www.volgjezorg.nl of bel Volgjezorg, telefoon 070 - 317 34 56. Als je je toestemming intrekt, kunnen zorgverleners jouw medische gegevens niet meer opvragen via het Landelijk Schakelpunt. Ook niet in noodsituaties.

 • Als ik geen toestemming geef, worden er dan helemaal geen medische gegevens over mij uitgewisseld?

  Je zorgverlener mag jouw gegevens alleen met jouw toestemming beschikbaar stellen aan andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt. Als je geen toestemming geeft, kan het LSP daarvoor niet worden gebruikt. Je gegevens kunnen ook op andere manieren worden uitgewisseld, bijvoorbeeld via regionale netwerken. Je zorgverlener kan jou meer hierover vertellen.