Terug naar volgjezorg.nl

vraag en antwoord

vraag en antwoord

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over toestemming geven aan uw zorgverlener(s) voor het delen van uw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Staat uw vraag er niet bij? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met het VZVZ Informatiepunt.

 • Hoe regel ik toestemming voor mijn kinderen?

  Tot 12 jaar
  Voor kinderen tot 12 jaar regelt één van de ouders (of de voogd) toestemming. U kunt hiervoor het toestemmingsformulier invullen en dit via DigiD met sms elektronisch versturen naar uw zorgverlener. U kunt het ingevulde formulier ook printen, ondertekenen en inleveren bij uw zorgverlener. Of u kunt de toestemming mondeling regelen bij uw zorgverlener.

  Van 12 tot 16 jaar
  Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel één van de ouders (of de voogd) als het kind zelf toestemming moet regelen. U kunt hiervoor het toestemmingsformulier invullen, printen, ondertekenen en inleveren bij uw zorgverlener. Let op: niet alleen u moet dit formulier ondertekenen, ook het kind moet een paraaf zetten. Daarom is het niet mogelijk om het formulier via DigiD met sms elektronisch te versturen naar uw zorgverlener. U kunt de toestemming ook samen mondeling regelen bij uw zorgverlener.

  Vanaf 16 jaar
  Kinderen vanaf 16 jaar regelen zelf toestemming. Het kind kan hiervoor het toestemmingsformulier invullen en via DigiD met sms elektronisch versturen naar zijn zorgverlener. Het kind kan het ingevulde formulier ook printen, ondertekenen en inleveren bij zijn zorgverlener. Of het kind kan de toestemming mondeling regelen bij zijn zorgverlener.

  Andere zorgverlener
  Heeft u een andere zorgverlener dan uw kind? Dan kunt u de toestemming voor uw kind niet via deze website regelen. Neem in dat geval contact op met de zorgverlener van uw kind.

 • Hoe regel ik als curator/mentor toestemming voor iemand die handelingsonbekwaam is?

  Een curator/mentor kan geen toestemming regelen voor iemand die handelingsonbekwaam is via deze website. Dat kan alleen door een toestemmingsformulier in te vullen en in te leveren bij de zorgverlener. De zorgverlener kan vragen om een document (rechterlijke uitspraak) te tonen, waaruit het curator-/mentorschap blijkt.

 • Hoe lang duurt het voordat mijn zorgverlener de toestemming heeft verwerkt?

  Dat is afhankelijk van uw zorgverlener.

  Als u de toestemming elektronisch regelt via DigiD met sms, kunt u uw e-mailadres invullen. U krijgt dan bericht als uw zorgverlener de toestemming heeft verwerkt.

  Soms kan een zorgverlener de toestemming niet verwerken. Bijvoorbeeld omdat de gegevens van u (of uw kinderen) niet kloppen met de gegevens in het systeem van uw zorgverlener. Ook dan krijgt u bericht.

  Als u het toestemmingsformulier zelf heeft ingeleverd bij uw zorgverlener, kunt u bij uw zorgverlener navragen of uw toestemming is verwerkt. U kunt dit ook zelf nagaan. Hiervoor kunt u via DigiD met sms inloggen bij het VZVZ Informatiepunt Online en online uw inzage-overzicht bekijken.

 • Kan ik ook op een andere manier toestemming regelen dan via deze website?

  U kunt ook toestemming regelen door uw zorgverlener om een toestemmingsformulier te vragen. Dit formulier kunt u invullen, ondertekenen en weer inleveren bij uw zorgverlener. U kunt de toestemming ook mondeling regelen bij uw zorgverlener.

 • Ik kan mijn zorgverlener niet vinden via de website. Wat kan ik doen?
  • Ga naar de pagina waar u zoekcriteria kunt invullen.
  • Vul voor een huisarts alleen de achternaam in. Laat voorletters en toevoegingen weg. Dus: Jansen in plaats van huisartsenpraktijk J. Jansen.
  • Vul voor een apotheek alleen de naam van de apotheek in. Dus: Rijnstraat in plaats van apotheek Rijnstraat.
  • Zoek alleen op de naam van de huisarts of apotheek en laat de andere zoekvelden leeg.
  • Is uw zorgverlener gevestigd in een gezondheidscentrum? Zoek dan op de naam van het gezondheidscentrum én kies bij type zorgverlener 'Gezondheidscentrum'.
  • Is uw huisarts gevestigd in een gezondheidscentrum en kunt u het gezondheidscentrum niet vinden? Zoek dan op de naam van de huisarts én kies bij type zorgverlener voor 'Huisartspraktijk'.
  • Is uw apotheek gevestigd in een gezondheidscentrum en kunt u het gezondheidscentrum niet vinden? Zoek dan op de naam van de apotheek én kies bij type zorgverlener voor 'Apotheek'.
  • Zoek alleen op de plaats van de huisarts of apotheek en laat de andere zoekvelden leeg.
  • Zoek op een deel van de plaatsnaam. Dus: Ambacht voor Hendrik-Ido-Ambacht. Of: Leids in plaats van Leidschendam.
  • Gebruik geen afkortingen in de plaatsnaam. Dus: Capelle aan den IJssel in plaats van Capelle a.d. IJssel.
  • Zoekt u een zorgverlener in Den Haag of Den Bosch? Zoek dan op 'Den Haag' of 'Den Bosch' en niet op 's-Gravenhage' of 's-Hertogenbosch'.
  • Kunt u uw zorgverlener nog niet vinden via de website? Neem dan contact op met uw zorgverlener.
 • Hoe regel ik toestemming als mijn huisarts en apotheek onderdeel zijn van een gezondheidscentrum?

  Als uw huisarts en apotheek onderdeel zijn van een gezondheidscentrum, regelt u toestemming voor het gezondheidscentrum. Uw keuze geldt dan voor zowel de huisarts als de apotheek, maar niet voor de andere zorgverleners in het gezondheidscentrum. Denk bijvoorbeeld aan de fysiotherapeut en diëtist.

  U kunt in dit geval niet apart toestemming regelen voor de huisarts en de apotheek via deze website. U hoeft dus maar één keer toestemming te geven of in te trekken.

  Wilt u toch alleen bij uw huisarts of alleen bij uw apotheek toestemming regelen? Dan kunt u uw toestemming niet regelen via deze website. Neem dan contact op met het gezondheidscentrum.

 • Welke zorgverleners kunnen aansluiten op het Landelijk Schakelpunt?

  Alleen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), (ziekenhuis)apothekers en medisch specialisten kunnen op dit moment aansluiten op het Landelijk Schakelpunt. Alleen deze zorgverleners kunnen dus medische gegevens van u inzien via het LSP. Maar zij kunnen alleen medische gegevens van u inzien als u uw huisarts en/of apotheek toestemming heeft gegeven om deze gegevens beschikbaar te stellen. Bovendien mogen deze zorgverleners alleen medische gegevens van u opvragen als zij een behandelrelatie met u hebben én het nodig is voor uw behandeling.

  Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen niet aansluiten op het Landelijk Schakelpunt. Zij kunnen dus ook geen medische gegevens van u inzien via het LSP. Dit geldt ook voor andere zorgverleners, zoals psychologen, fysiotherapeuten en tandartsen.

 • Welke gegevens kunnen zorgverleners inzien via het Landelijk Schakelpunt?

  Gegevens apotheek
  Als u uw apotheek toestemming geeft, stelt deze een overzicht beschikbaar van de medicijnen die aan u zijn verstrekt. Dit overzicht kan worden ingezien door een (waarnemend) huisarts, een andere (dienst)apotheek en een medisch specialist (bijvoorbeeld in het ziekenhuis).

  Gegevens huisarts
  Als u uw huisarts toestemming geeft, stelt deze een samenvatting van uw huisartsdossier beschikbaar. Deze samenvatting kan alleen worden ingezien door een waarnemend huisarts, bijvoorbeeld op de huisartsenpost. In de samenvatting staan:

  • uw huidige gezondheidsproblemen;
  • welke medicijnen aan u zijn voorgeschreven;
  • bekende allergieën;
  • informatie over contacten met u in de laatste vier maanden of over de laatste vijf contacten;
  • bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend arts.
 • Hoe veilig is de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt?

  Om uw privacy te waarborgen is het gebruik van het Landelijk Schakelpunt op verschillende manieren beveiligd:

  • Zorgverleners kunnen niet zomaar aansluiten op het LSP. Zo moeten hun computersystemen voldoen aan strenge beveiligingseisen.
  • Zorgverleners krijgen alleen toegang tot het LSP met een speciale, persoonlijke pas en een uniek wachtwoord.
  • U moet eerst toestemming geven aan uw zorgverlener(s) voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens.
  • Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen uw gegevens inzien.
  • Het inzien van uw gegevens moet nodig zijn voor uw behandeling.

  Op het gebruik van het LSP is nauwlettend toezicht. Zo houdt het netwerk bij wie welke gegevens op welk moment heeft opgevraagd. Dat kan dus altijd gecontroleerd worden. Ook door uzelf. Hiervoor kunt u via DigiD met sms inloggen bij het VZVZ Informatiepunt Online en online uw inzage-overzicht bekijken

  Ondanks al deze maatregelen is geen 100% garantie te geven dat er geen poging tot misbruik wordt gedaan. Door het nauwlettend toezicht op het gebruik van het netwerk kan misbruik wel snel gesignaleerd worden. De bescherming van uw medische gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 • Kan ik nagaan wie mijn gegevens hebben gedeeld en opgevraagd?

  Ja, dat kan. Het LSP legt vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld en welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd. Als u dit wilt weten, kunt u een inzage-overzicht opvragen. Hiervoor kunt u via DigiD met sms inloggen bij Volgjezorg.nl en online uw inzage-overzicht bekijken. U kunt het inzage-overzicht ook per post ontvangen. Daarvoor kunt u ook een inzageformulier opvragen bij het Volgjezorg (tel. 070 - 317 34 56).

  Wilt u uw eigen medische gegevens inzien? Dat kan niet via het Landelijk Schakelpunt, want het LSP bevat geen medische gegevens. Die blijven gewoon opgeslagen in de systemen van uw huisarts en apotheek. U kunt uw zorgverleners altijd vragen om inzage in uw medisch dossier. Daar heeft u als patiënt recht op.

 • Als ik toestemming geef, kan dan elke huisarts of apotheek altijd mijn gegevens inzien?

  Alleen zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft, mogen uw gegevens opvragen via het Landelijk Schakelpunt. Bovendien mogen zij dit alleen doen als het nodig is voor uw behandeling.

 • Kan ik mijn toestemming weer intrekken?

  Ja, u kunt uw eerder gegeven toestemming altijd weer intrekken. Dit doet u via deze website of bij de huisarts en/of apotheek aan wie u toestemming heeft gegeven. U kunt ook aan Volgjezorg laten weten dat u uw toestemming wilt intrekken. Dan brengt Volgjezorg uw zorgverlener(s) daarvan op de hoogte. Kijk voor meer informatie op www.volgjezorg.nl of bel het Volgjezorg, telefoon 070 - 317 34 56. Als u geen toestemming geeft, kunnen zorgverleners uw medische gegevens niet opvragen via het Landelijk Schakelpunt. Ook niet in noodsituaties.

 • Als ik geen toestemming geef, worden er dan helemaal geen medische gegevens over mij uitgewisseld?

  Uw zorgverlener mag uw gegevens alleen met uw toestemming beschikbaar stellen voor andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt. Als u geen toestemming geeft, kan het LSP daarvoor niet worden gebruikt. Uw gegevens kunnen ook op andere manieren worden uitgewisseld, bijvoorbeeld via regionale netwerken. Uw zorgverlener kan u hier meer over vertellen.